English
systemen voor afvalverwerking, kunststofverwerking, kunststofrecycling, handel en diensten

Projecten

Deze pagina is bedoeld om voorbeeldprojecten te vermelden.
Opdrachtgevers gaan er meer en meer toe over om geheimhouding te verzoeken. Hierdoor kunnen wij slechts beperkt projecten vermelden.

Voorbeeld:

Bij een vooraanstaand kunststofverwerkend bedrijf is recentelijk een omvangrijk kostenbesparend project uitgevoerd. Dit project had tot doel, het op een zeer flexibele wijze, klantspecifiek, inkleuren van grondstof in de laatste fase van het verwerkingsproces. Door deze herdefinitie van het productieproces werd een grote kostenbesparing en significante verbetering van de winst mogelijk o.a. door tijdwinst en afvalreductie (geen klantspecifieke restpartijen meer aan het eind van een order). Daarnaast werd de flexibiliteit van de productieafdeling enorm vergroot.